Klachten & Vragen met betrekking tot Integriteit aanmaken

Uw contact informatie
Aard van de contactname met het integriteitsbureau
Hier beschrijft u waarom u contact zoekt met het integriteitsbureau van BTC
Plaats van het incident
Enkel in te vullen bij vermoeden van fraude of corruptie
Gedetailleerde informatie over klacht of vraag
Wanneer vond de fraude waarover de melding gaat, plaats?

Verticale tabs